yoreckPo lewej tom-tom po prawej yoreck - sprawca powstania tej strony w przyjacielskiej rozmowie na giełdzie w Żywcu 2013

© 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone.